МК загальноосвітніх дисциплін

 Проблема методичної комісії:
Формування компетентної особистості здобувача освіти, його світогляду, розвиток його здібностей та обдарувань шляхом використання елементів інтерактивного навчання.

Головною метою роботи методичної комісії загальноосвітніх дисциплін є активізація творчого потенціалу  викладача та надання допомоги викладачам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

Основні завдання методичної комісії:
- забезпечення планування, організації, контролю й аналізу освітнього процесу на уроках загальноосвітніх дисциплін;
- вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів загальноосвітньої підготовки;
- допомога викладачам в організації самоосвіти;
- організація роботи щодо охорони та поліпшення стану довкілля, формування відповідального та дієвого ставлення до навколишнього середовища, розуміння взаємозв'язку природи і людини; 
- вдосконалення основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності здобувачів освіти у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, кращий з предмета).
- активне впровадження в практику роботи сучасних ІКТ;
- реалізація засобами предметів загальноосвітнього циклу наскрізних ліній та предметних компетентностей;
- покращення  ефективності самостійної навчальної діяльності здобувачів освіти у процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін.
- підвищення ролі практичних робіт у процесі навчання  загальноосвітніх предметів.
- ознайомлення з новинками фахової періодичної преси,  методичної літератури, предметних вайбер груп,  інтернет спільнот;
- участь в атестації педагогічних працівників;
- відбір та систематизація інформації, що стосується проведення профорієнтаційної роботи в межах Шепетівської територіальної громади та за її межами.

Головні напрями роботи методичної комісії:
- підвищення науково-теоретичної підготовки викладачів методичної комісії.
- удосконалення методичної підготовки.
- опрацювання нових навчальних програм з предметів та підручників;
- підвищення якості освітнього  процесу;
- організація позакласної роботи з предметів;
- організація  курсового підвищення кваліфікації викладачів (за накопичувальною    системою, шляхом проходження КПК  на платформі НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, інших сертифікованих суб’єктів проходження підвищення кваліфікації на вибір педагогічного працівника)
Завдання методичної комісії загальноосвітніх дисциплін у 2022/2023 навчальному році та проблемні питання, над якими працюватимуть викладачі:
- пошук нових підходів до оновлення змісту освіти;
- упровадження нових методик, педагогічних інноваційних технологій, оновлених програм і підручників;
- практична реалізація  індивідуалізації, диференціації освітнього процесу;
- покращення якісних показників успішності, розвиток  творчих здібностей  здобувачів освіти.

Немає коментарів:

Дописати коментар