МК викладачів та майстрів в/н сфери послуг, будівництва та промисловості

 Проблемами методичної комісії:

"Створення умов для розвитку професійної компетентності і конкурентоспроможності учасників освітнього процесу  з провадженням інноваційних технологій".

Мета діяльності:
зростання рівня педагогічної майстерності, активізація творчого потенціалу кожного викладача та майстра виробничого навчання методичної комісії;
надання реальної, діючої допомоги педагогам у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і вмінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей.  

Головними  завданнями  методичної комісії є:
Забезпечення методичного супроводу розробки навчальних програм, навчально-методичних, науково-методичних та дидактичних матеріалів;
Розробка, розгляд, аналіз навчально-методичної документації, внесення коректив та змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компоненту та сучасних інноваційних технологій;
Вивчення і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання в навчальний процес, аналіз цієї роботи;
Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, зміцнення матеріально-технічної бази навчання;
Аналіз стану і результатів навчально-виробничої діяльності, якості знань, умінь і навичок учнів;
Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, предметних олімпіад, вікторин,  майстер-класів, виставок та інших заходів;
Сприяння дослідницькій та пошуковій роботі педагогічних працівників та учнів;
Створення умов для всебічної самоосвіти і підвищення рівня педагогічної і професійної майстерності;
Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності
Популяризація професій сфери послуг, будівництва та промисловості, волонтерська і профорієнтаційна робота.
Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, навчально- методичними та науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти, рецензування та апробації навчально-методичних матеріалів, тощо.

Немає коментарів:

Дописати коментар